Kvasthalet hulepindsvin

Atherurus africanus

Det kvasthalede hulepindsvin har en særlig samling af pigge på halen. Hvis den føler sig truet rasler den med halen. Lyden minder om en klapperslange. Denne lyd bruges til at skræmme fjender væk med. Desuden rejser den piggene, så den ser ud til at være dobbelt så stor.

Biologi

Det kvasthalede hulepindsvin løber ikke hurtigt nok til at flygte fra sine fjender, så den har lige som pindsvinene udviklet et forsvar bestående af sylespidse pigge. Hvis ikke fjenden opgiver allerede ved synet af de mange pigge, vender hulepindsvinet bagenden mod angriberen og forsøger at spidde fjenden. Selv store dyr som leoparder kan blive alvorligt sårede, hvis det ikke lykkes dem at undvige hulepindsvinets angreb. Rammes et dyr af piggene, knækker piggene ofte af og bliver siddende i angriberens hals eller hoved.

Det kvasthalede hulepindsvin har en særlig samling af pigge på halen. Hvis den føler sig truet rasler den med halen. Lyden minder om en klapperslange. Denne lyd bruges til at skræmme fjender væk med. Desuden rejser den piggene, så den ser ud til at være dobbelt så stor.

Når hulepindsvinet får unger, får den ofte 2-3 af gangen. Disse unger er meget små og heldigvis for moren fødes de med hår og ikke pigge. Først senere omdannes hårene til stride pigge. Hulepindsvinene lever sammen i familiegrupper, hvor både mor og far hjælper med at opfostre ungerne.

Trods navnet og udseendet er hulepindsvin ikke i familie med pindsvin. Hulepindsvin hører i stedet til gnaverne, den mest artsrige gruppe inden for pattedyrene. Så hulepindsvinet er tættere beslægtet med egernet og rotten end med pindsvinet.

Relation til mennesker

Det kvasthalede hulepindsvin spiser gerne bark på træerne. Det kan nogle gange få katastrofale følger for træerne, da hulepindsvinet spiser al barken nederst på træstammen. Træerne dør ofte og hvis dette sker i en plantage med frugttræer eller træer, der skal bruges til tømmer, bliver hulepindsvinet meget upopulært.

Hulepindsvinet er dog også med til at fremme vegetationen, da de ofte graver efter rødder og rodknolde. De vender jorden og graver huller, som øger mængden af vand i jorden, hvilket gør jorden bedre egnet for nye træer og buske.

Modtag vores nyhedsbrev

Vi udsender et nyhedsbrev ca. én gang om måneden, så hvis du vil holdes opdateret, udfyld felterne. Det er helt gratis :)