Jaguar

Panthera onca

I den frodige, sydamerikanske regnskov lever en kat, der i størrelse kun overgås af tigeren og løven. Dens bid er så kraftigt, at den kan knuse kraniet på selv store pattedyr og bide gennem skjoldet på en landskildpadde og andre pansrede krybdyr uden problemer – og nu kan den opleves i Randers Regnskov.

Biologi

I den frodige, sydamerikanske regnskov lever en kat, der i størrelse kun overgås af tigeren og løven. Dens bid er så kraftigt, at den kan knuse kraniet på selv store pattedyr og bide gennem skjoldet på en landskildpadde og andre pansrede krybdyr uden problemer – og nu kan den opleves i Randers Regnskov!

Jaguaren er uden sammenligning den største kat i både Nord-, Mellem- og Sydamerika. Mange vil nok mene, at den af udseende ligner leoparden, og det er ikke helt forkert. Langt de fleste jaguarer har, som leoparden, en lys, gullig pelsdragt med mørke pletter eller ”rosetter”, som de også kaldes. Rosetterne er dog forskellige hos de to arter. Der findes også et stort antal sorte jaguarer - faktisk udgør de omkring 6 % af bestanden i naturen. En sort jaguar kaldes populært for en panter, men jaguaren har ikke eneret på dette populærnavn. Sorte leoparder bliver nemlig også kaldt for pantere. Betegnelsen panter bruger altså ikke om en bestemt art men derimod om sorte dyr fra katteslægten Panthera, der udover jaguaren og leoparden også omfatter tigeren og løven. Sorte tigere og sorte løver er dog umiddelbart ikke noget, der forekommer i naturen.

Udover forskellen i rosetternes udformning adskiller jaguaren og leoparden sig også fra hinanden ved, at jaguaren er noget større og langt mere kraftig bygget. Jaguaren vejer typisk mellem 60-130 kg afhængigt af, om det er en han eller en hun. Hannerne er typisk 10-20 % større end hunnerne, men ellers ligner de to køn hinanden. Der er set enkelte individer på helt op til 160 kg, men det hører til sjældenhederne. I forhold til kropsstørrelsen har jaguaren en relativt kort hale og korte men kraftige ben – tilpasninger der tillader den med overraskende stor elegance at bevæge sig rundt i den tætbevoksede regnskov, der ikke altid er lige fremkommelig.

Den sydamerikanske regnskov er dog ikke det eneste sted, hvor man kan være heldig at møde jaguaren. Den har et meget stort udbredelsesområde, der spænder helt fra det sydlige Arizona i USA til det nordlige Argentina i Sydamerika – det svarer til et areal på godt 8.75 millioner km2. Jaguaren trives således i mange forskellige typer klima og habitat – lige fra savanne til regnskov. Hovedparten af bestanden (omkring 88 %) lever dog i de tropiske regnskovsområder i det nordlige Sydamerika og Mellemamerika, da jaguaren foretrækker varme, fugtige miljøer med tæt skov, den kan gemme sig i. Som en af de få katte udover tigeren er jaguaren desuden meget glad for vand, og den foretrækker derfor at leve nær floder, søer eller andre vådområder. Den er en god svømmer og tager gerne en dukkert i ny og næ.      

Jaguarens store, muskuløse krop er ikke bygget til høj fart, og den kan således ikke løbe specielt hurtigt over lange afstande som fx geparden. Frem for at løbe efter sit bytte laver den i stedet et overraskelsesangreb. Dens plettede pelsdragt yder en særdeles effektiv kamuflage, så selvom jaguaren er stor, har den ingen problemer med at gemme sig for byttedyrene og snige sig ind på dem.

Jaguaren er ikke kræsen! Den er et såkaldt opportunistisk rovdyr, der spiser, hvad den kan få fat i. På nuværende tidspunkt har man registreret over 85 forskellige dyrearter på menukortet – store som små. Mindre byttedyr dræbes ved, at jaguaren bider byttet i halsen og lukker af for luftvejene, som det ses hos mange andre kattedyr. Skal den nedlægge et stort byttedyr som fx en tapir eller et flodsvin, bruger den ofte en anden taktik, der menes at være unik for jaguaren. Den springer op på ryggen af byttet og bider det direkte i kraniet, der gennemtrænges af de lange, kraftige hjørnetænder. Jaguaren har nemlig et særdeles kraftigt bid og nogle meget lange hjørnetænder i forhold til andre rovdyr. Den kan bide med en kraft på helt op til 2.000 psi – det er over dobbelt så hårdt som en løve, hvis det betragtes relativt til kropsstørrelsen. Det kraftige bid gør den i stand til at nedlægge byttedyr på helt op til 300 kg og endda bide igennem skjoldet på en stor landskildpadde og andre pansrede krybdyr.

I manges øjne lever jaguaren en ensom tilværelse. Den er en såkaldt solitær art, der lever alene og kun mødes med andre artsfæller, når to skal blive til flere. Den danner store territorier på omkring 25-38 km2 for hunnernes og lige knapt det dobbelte for hannernes vedkommende. Man er sjældent i tvivl, om et område allerede er optaget, da jaguaren er flittig til at afmærke sit territorie med både urin, fæces, ”scrape marks” og højlydte brøl.

Hunjaguarer bliver kønsmodne i en alder af 1-2 år, men hannernes først når kønsmodenhed i 2-3 års alderen. Når hunnen er klar til at blive parret, forlader hun sit territorie og begynder at udsende særlige parringskald morgen og aften. Det sker typisk i december til marts måned. Hunnens kald lokker flere rivaliserende hanner til, og det hænder, at de må kæmpe om hunnens gunst. Egentlige fysiske kampe mellem hanner er dog sjældne, da de som regel kan nå til enighed ved at ”snakke om tingene”. De kan med andre ord tage nogle meget højlydte ”diskussioner”, hvor der ”brøles om kap”.

91-111 dage efter parringen fødes 1-4 små, blinde killinger, der er fuldstændig afhængige af moderen. Faderens rolle er helt anderledes. Han deltager ikke i pasningen og opdragelsen af killingerne - tværtimod! Så snart parringen er overstået, skynder han sig væk. En drægtig hun eller en hun med killinger er temmelig lunefuld og ser helst, at faderen og andre hanner for den sags skyld holder sig langt væk fra hende. Killingerne begynder så småt at kunne klare sig selv, når de er omkring 3 måneder gamle, men de bliver som regel hos moderen i væsentlig længere tid - i særdeleshed hunnerne. I naturen lever jaguaren ikke meget længere end 11-12 år, mens den i fangenskab kan blive op til 25 år gammel. 

Relation til mennesker

Selvom jaguaren har et meget stort udbredelsesområde, lever hovedparten af bestanden som nævnt i regnskovsområderne i Mellem- og Sydamerika. I både USA, det sydvestlige Brasilien og Argentina er bestanden blevet så kraftigt reduceret, at jaguaren her betragtes som udryddelsestruet, men den i regnskovsområderne er listet som ”near threatened” af UICN. I tal findes jaguaren i dag kun i godt 46 % af dens oprindelige udbredelsesområde.

Det drastiske fald i bestanden i særligt ”yderregionerne” af udbredelsesområdet skyldes primært én ting: Mennesket! Indtil 1970erne blev der årligt dræbt et meget højt antal jaguarer, da deres smukke pels var meget eftertragtet og højt betalt. En anden årsag er en kraftig reduktion af deres levesteder. Der bliver flere og flere mennesker på jorden, og flere af de områder, der tidligere var forbeholdt jaguaren, må den nu dele med mennesket, og det skaber nogle problemer. Særligt kvægfarmerne ser jaguaren som et ”problemdyr”, da den har fået smag for kvæg. Det sker derfor til stadighed, trods et forbud mod at dræbe jaguaren, at kvægfarmerne skyder den for at holde den væk fra sit levebrød. Der er også stadig problemer med krybskytter og ”trofæ jægere” i visse områder.

Jaguaren optræder hyppigt i mange af de store syd- og mellemamerikanske kulturer, der havde et helt anderledes positivt syn på den. For Mayaindianerne repræsenterede dagen og natten to vidt forskellige verdener. Dagen var forbundet med jorden og alt levende herpå, mens natten var forbundet med underverdenen, de døde og deres ånder. Jaguaren jager som regel i skumringen og om natten, og Mayaerne så den derfor som hersker af underverdenen. Dog mente de samtidigt, at den havde evnen til at bevæge sig frit mellem de to verdener – altså fra ånde- til menneskeverdenen. Den besad således overnaturlige, guddommelige kræfter og udgjorde derfor en meget vigtig del af deres mytologi.

Fordi jaguaren kunne færdes i og tilmed kommunikere med både menneske- og åndeverdenen, var den særligt vigtig for shamamerne. De betragtede jaguaren som en åndelig ledsager (”nagual”), der kunne føre dem ind i åndeverdenen og samtidig yde dem beskyttelse mod og hjælpe dem til at bekæmpe onde ånder. Jaguaren kunne også se ud i fremtiden og dermed forudsige katastrofer og andre ulyksagligheder, som Mayaerne skulle forberede sig på. 

For Mayaerne repræsenterede jaguaren også styrken til at se sin frygt i øjnene og konfrontere sine fjender – egenskaber, der især var vigtige for datidens krigere. Mange af disse bar derfor klædedragter lavet af jaguarskind eller små amuletter lavet af jaguarens tænder eller kløer. Ved at bære disse, overtog krigerne jaguarens sjæl og dermed dens tapperhed, mod og styrke. Krigerne var ikke de eneste, der bar klædedragter lavet af jaguarskind – det gjorde datidens konger og præster også. Fordi jaguaren er i stand til at fange og dræbe byttedyr, der er langt større end den selv, ved blot at bruge sine kraftige kæber og lange hjørnetænder, udstrålede jaguaren magt og autoritet i Mayaernes øjne. Mange konger valgte derfor ligefrem at inkorporere ”B’alam”, der er Mayaernes ord for jaguar, i sit navn for at styrke sin egen magt og autoritet.

Endelig så Mayaerne også jaguaren som et symbol på frugtbarhed. De mente nemlig, at alle planter og det livsgivende kildevand, stammede fra underverdenen, hvor jaguaren som bekendt var hersker.

Jaguar

Modtag vores nyhedsbrev

Vi udsender et nyhedsbrev ca. én gang om måneden, så hvis du vil holdes opdateret, udfyld felterne. Det er helt gratis :)