Ceylon macropode

Belontia signata

Når ceylon macropoden yngler, bygger hannen en skumrede i vandoverfladen. Den ligner en spytklat, hvad den faktisk også er. Han lokker hunnen ind under reden, hvor hun lægger æggene, der flyder op i reden. Han befrugter her æggene, og vogter over dem. Når æggene klækkes efter et par dage, vogter han over ungerne i den første tid.

Biologi

Mange fisk har på forskellig vis udviklet en evne til at kunne ånde atmosfærisk luft ved vandoverfladen. Denne evne gør dem i stand til at overleve på steder, hvor der kun er lidt ilt i vandet, og hvor andre fisk ikke kan overleve.

Ceylon macropoden er en labyrintfisk. Denne gruppe af fisk har øverst i hovedet et hulrum (labyrinten), der fungerer som en lille lunge. Fisken kan således supplere sin iltoptagelse, ved at optage luftens ilt fra vandoverfladen. Labyrintorganet er så effektivt til at optage atmosfærisk luft, at ceylon macropoden kan leve i meget mudret og iltfattigt vand. Der skal blot være nok vand til at fiskens ryg er dækket. Dette er en fordel for ceylon macropoden, da den kan leve steder, hvor andre fisk ikke kan overleve og på den måde undgå konkurrence om føde.

Relation til mennesker

Ceylon macropoden er en lille fisk, der bliver op til 15 cm lang. Den har rødbrune farver og hanner og hunner er næsten ens. Det er en populær akvariefisk men det tilrådes, at den ikke holdes sammen med andre arter. I parringsperioden kan de blive ret aggressive og kan slå andre fisk i akvariet ihjel. Nogle gange slår de endda også andre ceylon macropoder i akvariet ihjel.

Ceylon macropode

Modtag vores nyhedsbrev

Vi udsender et nyhedsbrev ca. én gang om måneden, så hvis du vil holdes opdateret, udfyld felterne. Det er helt gratis :)