Bladskærermyre

Atta cephalotes

Bladskærermyrer er bomstærke og meget udholdende. Deres stier ud i skoven kan være helt op til 60 meter lange. Det lyder måske ikke af meget, men hvis en bladskærermyre var på størrelse med et menneske, ville 60 meter svare til 15 km. Myrerne bærer samtidig rundt på, hvad der i menneskets verden svarer til 400 kg.

Biologi

Man skal ikke gå langt i den syd- og mellemamerikanske regnskov, før man møder en motorvej af myrer, der myldrer af sted med hvert deres bladstykke. Bladskærermyrer er sociale insekter, der lever i store kolonier i huler i jorden, der kan være helt op til 6 meter dybe. I nogle af de største kolonier er der 8-10 millioner myrer.

Der findes fire forskellige typer af bladskærermyrer: Dronningen, soldaterne, arbejderne og gartnerne. Arbejderne er dem, der er flest af, og dem der laver det hårdeste arbejde. Hver eneste dag drager de ud af kolonien for at finde blade, som de skærer i stykker med deres kraftige kæber og bærer hjem til kolonien. Stierne, de benytter, kan være helt op til 60 meter lange. Det lyder måske ikke af meget, men hvis en bladskærermyre var på størrelse med et menneske, ville 60 meter svare til 15 km. Myrerne bærer samtidig rundt på, hvad der i menneskets verden svarer til 400 kg!

Bladskærermyrerne spiser ikke af de bladstykker, de skærer af planterne. Når arbejderne har båret dem hjem til kolonien, tygger gartnerne dem i mindre stykker og ”fodrer” dem til en svamp, som de dyrker. Myrerne og svampen lever i symbiose – det vil sige, at både myrerne og svampen har fordel af at leve sammen. Svampen bliver fodret og passet af myrerne, mens myrerne spiser nogle særlige proteinsporer (gongylidier), som svampen producerer. Man kan altså sige, at bladskærermyrerne er en slags landmænd, der dyrker deres egen afgrøde.

Soldatermyrerne er væsentlig større end både arbejderne og gartnerne og kendetegnes desuden ved, at de har enorme kæber, der kan levere et særdeles smertefuldt bid. Deres opgave er nemlig at forsvare hele kolonien og alle dens medlemmer – lige fra dronningen, æggene og larverne til gartnerne og arbejderne. Der er nemlig mange, der synes, at bladskærermyrer og især deres larver er en rigtig lækkerbisken. 

Dronningen er den største af de fire typer af bladskærermyrer. Hun måler hele 2-3 cm, og det er hende, der er grundlæggeren af kolonien. En nyklækket dronning bærer vinger, og når hun skal starte en ny koloni, tager hun et lille stykke af svampen fra den gamle koloni under armen og flyver af sted for at finde sig nogle hanner, hun kan parre sig med. Når det er sket, graver hun sig ned i jorden sammen med svampen, spiser sine vinger og begynder at lægge æg – og det fortsætter hun med, indtil hun dør! Dronningen kan lægge helt op til 150 millioner æg i løbet af sit liv.

Æggene klækker til larver, der fodres og passes af gartnerne. Efter 3-4 uger forpupper larverne sig og bliver til myrer. Når et æg lægges, er det bestemt, hvilken type myre det bliver til. Det er dronningen, der regulerer antallet af de forskellige typer af myrer alt efter, hvad der er behov for.

Langt de fleste æg bliver til hunner, men der er nogle enkle, der bliver til hanner. Disse bærer vinger og forlader kolonien med det samme for at finde sig en dronning, de kan parre sig med, hvorefter de dør. Hannerne lever altså kun ganske kort tid, og deres eneste opgave er at parre sig! Alle myrerne i kolonien, uanset arbejdsfunktion, er således hunner.

Dronningen kan blive helt op til 15 år gammel, og så længe hun lever, lever kolonien også. Inden hun dør, sørger hun for at lægge ”dronningeæg”, der bliver til nye dronninger, der forlader kolonien med et lille stykke af svampen for at etablere nye kolonier. Og sådan starter det hele forfra!

Relation til mennesker

Fordi bladskærermyrer laver store kolonier under jorden og tilmed kan rydde et område for plantemateriale på ingen tid, er det ikke svært at forestille sig, at de fleste lokale landmænd ser dem som et af de værste skadedyr, der findes.

Der er dog også mennesker, der er glade for dem, da de efter sigende skulle smage glimrende – især dronningerne, da de er noget mere cremede end de andre typer af bladskærermyrer. I Verde Sumaco stammen i Ecuador, som Randers Regnskov samarbejder med, betragtes de som en stor delikatesse. 

Bladskærermyre

Modtag vores nyhedsbrev

Vi udsender et nyhedsbrev ca. én gang om måneden, så hvis du vil holdes opdateret, udfyld felterne. Det er helt gratis :)