Arapaima

Arapaima gigas

Med dét udseende er det ikke svært at forestille sig arapaimaen svømme rundt blandt dinosaurerne. Og meget tyder på, at netop det scenarie har udspillet sig, idet der er fundet 150 millioner år gamle fossiler af den. En af årsagerne til arapaimaens mangeårige succes er det beskyttende lag af skæl, der dækker dens krop. Skællene, der kan blive op til 6 cm, er så hårde, at de kan bruges som neglefile.

Biologi

Med det udseende er det ikke svært at forestille sig arapaimaen svømme rundt blandt dinosauer og andre forhistoriske dyr. Og meget tyder på, at netop det scenarie har udspillet sig, idet der er fundet 150 millioner år gamle fossiler af den.

Arapaimaen blev først beskrevet af Georges Cuvier i 1817 og blev dengang kaldt ”det levende fossil” pga. dens meget specielle udseende. Den er uden tvivl blandt verdens største ferskvandsfisk, men hvor stor den egentlig kan blive, hersker der stor uenighed om.

I den første halvdel af 1800-tallet skulle der, ifølge legenden, være blevet indfanget et individ på over 4.5 m og godt 250 kg, hvilket dog aldrig er blevet bekræftet. Der ses jævnligt individer på omkring 3 m, men gennemsnits størrelsen er noget mindre, idet flertallet af arapaimaer ”kun” opnår en størrelse på 2 - 2.5 m og en vægt på 125-150 kg.

Arapaimaen, også kaldet pirarucuen, lever i Amazonas regnskovens floder, hvor iltindholdet er meget lavt pga. den høje temperatur og den store mængde organiske materiale, der findes her (visse steder er iltindholdet nede på 0.5 ppm). Som en tilpasning hertil ilter den sit blod vha. luft i stedet for vand. Arapaimaen har ingen egentlige lunger, men dens svømmeblære, som er rigt forsynet med blodkar, fungerer som en slags lunge, og i 10-20 minutters intervaller svømmer den op til overfladen for at trække vejret.

Også arapaimaens livscyklus er tilpasset et liv i Amazonasfloden og de sæsonmæssige oversvømmelser, der finder sted her. I regntiden kan vandstanden stige op til 15 m hvorved floden bliver op til næsten 30 km bredere end i tørtiden. Med så store svingninger er det vigtigt for arapaimaen at få lagt æggene på det helt rigtige tidspunkt, nemlig hvor vandstanden er lavest. Det er den fra februar til april, så i denne periode bygger arapaimaen en 50 cm bred og 15 cm dyb ”rede” i sandbunden, hvori æggene lægges.

Når vandet i floderne begynder at stige igen, passer det med, at æggene begynder at klækkes, hvilket er en stor fordel, da det nemlig er på denne tid af året, at det er nemmest for en lille fisk at finde alt den mad, der skal til for at vokse sig stor og stærk.

Yngelplejen hos disse store fisk er ganske stor. Som tidligere nævnt er iltindholdet i Amazonasfloden meget lav, og det er derfor af afgørende betydning at ”forældrene” sørger for at ventilere æggene, da de ellers vil gå til grunde pga. iltmangel. Når æggene klækkes, sørger ”forældrene” desuden for at holde styr på flokken ved at udsende kemiske signalstoffer (feromoner), som ungerne tiltrækkes af.

Arapaimaen er en rovfisk, som lever af andre fisk, krebsdyr m.m. Skulle der komme en fugl eller et mindre pattedyr forbi for at drikke af floden, kan arapaimaen også finde på at snuppe disse. Når arapaimaen spiser, går det så hurtigt, at de intetanende byttedyr nærmest ikke når at opdage, at de er ved at blive spist.

Relation til mennesker

Arapaimaen er ikke blot blandt verdens største ferskvandsfisk. Den er også blandt de mest sagnomspundne. Ifølge legenden er arapaimaen den levende manifestation af Pirarucu, som var søn af en meget respekteret indianerhøvding. Pirarucu var, i modsætning til sin far, ikke god ved sine medmennesker. Han hånede dem ofte, og som straf sendte guderne ham ned på flodens bund. Her forvandledes han til det, vi kender som arapaimaen.

I dag er arapaimaen er af stor økonomisk betydning for lokalbefolkningen. Kødet skulle eftersigende smage fortrinligt, og da der er et godt solidt måltid i en enkelt arapaima for at sige det mildt, jages de især for kødets skyld. Men også fiskens tunge og skæl udnyttes.

Arapaimaen har en meget ru tunge, som menes at have medicinske egenskaber. Den tørres og blandes med bark fra guarana planten, hvorefter blandingen pulveriseres og blandes i vand. Denne mikstur skulle eftersigende dræbe diverse tarmparasitter som fx orm. Arapaimaens skæl kan blive over 6 cm lange og bruges til at lave neglefile af.

Udover at være en yndet spisefisk, holdes arapaimaen også af mange som akvariefisk. Det kræver naturligvis et meget stort akvarium, da arapaimaen som tidligere nævnt er blandt verdens største ferskvandsfisk.

Arapaimaen er efterhånden blevet så populær en spisefisk, at den også er blevet introduceret til Thailand og Malaysia til dette formål. I 1976 blev det dog gjort ulovligt at jage disse fisk i perioden oktober til marts. Derudover er det kun lovligt at fange arapaimaer på 1.5 m eller derover, da bestanden er stærkt faldende pga. overfiskeri.

Arapaima

Modtag vores nyhedsbrev

Vi udsender et nyhedsbrev ca. én gang om måneden, så hvis du vil holdes opdateret, udfyld felterne. Det er helt gratis :)