Indsatsen øges

I 2010 blev Randers Regnskovs Naturfond oprettet med det formål at styrke indsatsen for at bevare truede dyr og planter samt hele økosystemer. I en stor del af Randers Regnskovs historie har der været fokus på Ecuadors regnskove, og med tilblivelsen af Naturfonden blev det ikke kun muligt at øge indsatsen her men også yde støtte til en række andre naturbevarende projekter rundt omkring i verden - også Danmark.

Randers Regnskovs Naturfond yder støtte til:

  • Opkøb og beskyttelse af regnskov i Bigai, Ecuador
  • EAZAs årlige kampagner for truede dyr
  • Støtte til studerende der har relevans for biodiversitet 

Naturfondens midler går ubeskåret til naturbevarelse, da alle udgifter til administration afholdes af Randers Regnskov.

Vil du gøre en forskel?

Så kan du støtte Randers Regnskovs Naturfonds arbejde ved at købe et regnskovsbevis. Husk at dit bidrag kan trækkes fra i skat. Hvis du ønsker, at vi skal indberette dit bidrag til Skat, skal du oplyse dit CPR. nummer eller din virksomheds CVR. nummer i en mail til [email protected]. Mailen mærkes ”Naturfond”.

Køb et regnskovsbevis her

Retningslinier for Randers Regnskovs Naturfond

Randers Regnskovs Naturfond er oprettet under Randers Regnskov den 1. januar 2010 og er en del af Fonden for Randers Regnskov.

Naturfondens formål er at bidrage til bevarelse af dyre- og plantearter, der er truede på deres naturlige levesteder samt insitu bevarelse af hele økosystemer.

Naturfonden får midler fra Randers Regnskov, der som udgangspunkt afsætter 1 krone pr. betalende gæst. Det endelige støttebeløb fra Randers Regnskov meddeles i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet for Fonden for Randers Regnskov.

Naturfonden kan modtage donationer og kan foretage indsamlinger i Randers Regnskov til naturbevarelsesprojekter. Midlerne herfra tilgår fonden til uddeling efter indsamlingsformålet. Uddeling sker som hovedregel én gang årligt i april måned. Der kan ekstraordinært ske uddelinger på andre tidspunkter.

Ansøgninger til Naturfonden kan ske efter forudgående opslag på Randers Regnskovs hjemmeside www.regnskoven.dk/naturbevarelse/naturfond  og efter de retningslinjer, der fremgår på hjemmesiden. Modtagere af støtte vil modtage personligt brev, og der vil være opslag på Randers Regnskovs hjemmeside. Information om afslag meddeles ikke.

Uddelingsrammerne for Randers Regnskovs Naturfond foretages én gang årligt af Bestyrelsesformanden, Direktøren samt den ledende zoolog i Randers Regnskov.

Naturfondens regnskabsår er sammenfaldende med Fonden for Randers Regnskov. Bestyrelsen udarbejder regnskab over Naturfondens indtægter og udgifter.

Modtag vores nyhedsbrev

Vi udsender et nyhedsbrev ca. én gang om måneden, så hvis du vil holdes opdateret, udfyld felterne. Det er helt gratis :)