RANDERS REGNSKOV X EARTHKEEPER

Randers Regnskov og Earthkeeper har indgået et samarbejde om naturbevarelse i Ecuador. Målet er opsøge og opkøbe naturområder i de mest artsrige egne af Ecuador, for på denne måde at skabe åndehuller for den naturlige verden, hvor naturen er den ubetingede førsteprioritet.

I løbet af 2023-26 sigter vi med dette partnerskab efter at opkøbe op mod 15.000 hektar natur i de mest artsrige egne af Ecuador. Der fokuseres på områder af høj naturmæssig værdi, der desuden kan spille en strategisk vigtig rolle i at skabe sammenhængskraft i naturen i en usikker klimafremtid, samt skabe bufferzoner, der igennem opsyn med skovvagter vil komme naturen i andre beskyttede områder til gode.

Ud over opkøb og opsyn indebærer partnerskabet flere aktiviteter, der støtter op om bevaringsindsatsen, herunder forskning i områdets biodiversitet og samarbejde med lokalbefolkningen.

Earthkeeper

Earthkeeper har som erklæret mål at ville gøre en forskel for naturen. Det skal ske ved bl.a. at bevare autentiske og intakte økosystemer, skabe åndehuller for naturen, sikre arters overlevelse og trivsel i deres naturlige miljø samt beskytte naturen mod menneskets negative indflydelse og påvirkning.

Earthkeeper har, udover i Ecuador, også naturbevarende aktiviteter i Danmark og Skotland.

Læs mere om Earthkeeper her

ET SANDT BIODIVERSITETSHOTSPOT

Ecuador er et af verdens mest artsrige lande. Særligt områderne, hvor Andesbjergene møder lavlandsregnskoven, er kendetegnet ved en i særklasse høj biodiversitet. Eksempelvis er der registreret flere arter af ynglende fugle i Sumaco Galeras Nationalparken end i hele Europa.

Det er et sandt biodiversitetshotspot - og værd at passe på!

Stærke, lokale partnerskaber

Randers Regnskov har grundlagt en ecuadoriansk organisation med en fond, der ejer jorden i Randers Regnskovs eget reservat, og et driftsselskab, der forvalter og holder opsyn med reservaterne.

Vi har desuden et stærkt samarbejde med Fundación Jocotoco, der er Ecuadors største naturbevarelsesorganisation. Jocotoco ejer og forvalter 15 reservater i Ecuador og vil, udover at fungere som en vigtig strategisk partner, varetage opsyn og den praktiske forvaltning af nogle af de nyetablerede reservater.

I en usikker klimafremtid er det afgørende for naturen, at der skabes sammenhængskraft. Dette opnås dels igennem store, sammenhængende naturområder, hvor naturen er den ubetingede førsteprioritet, og dels ved at etablere disse arealer over en stor højdemæssig gradient, så dyr og planter frit kan flytte sig i en fremtid, der byder på ændrede klimaforhold.

For at undgå ubudne gæster og sikre, at det altid er naturens interesser, der kommer først, bliver der naturligvis holdt opsyn med de opkøbte naturområder. Det sker blandt andet med et hold af dygtige skovvagter, der afpatruljerer områderne for at lede efter spor fra uvelkommen menneskelig aktivitet. Skovvagternes arbejde handler ikke om konflikt, og deres vigtigste våben er dialog, oplysning og godt naboskab.

Der benyttes desuden droner og anden moderne teknologi til at overvåge de store landområder.

Nationalparkerne i Ecuador har ikke altid økonomi til at ansætte tilstrækkeligt personale for at kunne modvirke jagt, fiskeri og andre skadelige aktiviteter. 

Igennem strategisk opkøb af naturområder, der grænser op til disse nationalparker, sigter vi således efter en dobbelt bevaringseffekt. Udover beskyttelse af den værdifulde natur i selve de nyetablerede reservater vil vi, med vores organisation af skovvagter, danne en bufferzone, der kan øge den reelle beskyttelsesgrad i de statslige bevaringsområder. 

Et afgørende element i beskyttelse af naturområder er samarbejde med og inddragelse af lokalbefolkningen. Dette er dels vigtigt for at skabe gensidig forståelse, og dels kan et godt naboskab bidrage til et mere effektivt opsyn med eventuelle uvelkomne gæster.

Lige som hjemme i Danmark er der mange af beboerne omkring reservaterne, som ikke er klar over hvor fantastisk en natur, der findes i deres "baghave". Derfor vil vi i de kommende år arbejde for at øge indsigt og engagement i naturbevarelse gennem oplysning og formidling for lokalbefolkningen. 

Studier af områdets biodiversitet

For at bidrage til forståelsen af hvordan naturen virker, og hvad der kan gøres for at modvirke tabet af biodiversitet, vil der i de opkøbte landområder blive gennemført biodiversitetsstudier. 

Der er blandt andet igangsat et 30-årigt monitoreringsprojekt, der skal dokumentere, hvordan forskellige dyrearter vender tilbage til forstyrrede områder, efterhånden som menneskers aktiviteter erstattes af naturens egne dynamikker.

Modtag vores nyhedsbrev

Vi udsender et nyhedsbrev ca. én gang om måneden, så hvis du vil holdes opdateret, udfyld felterne. Det er helt gratis :)