Regnskovens udnyttelse

Dette komplekse emne sætter fokus på menneskets udnyttelse af den tropiske regnskov – på både godt og ondt. Efter en kort gennemgang af regnskovens økologi lægges der op til debat. Hvorfor fældes regnskoven, og hvad betyder det for de dyr, planter og mennesker, som lever her? Er det i orden at bruge produkter fra regnskoven, eller skal man helt holde sig fra dem? Eleverne bliver opfordret til at komme med deres mening, og underviseren forsøger at dreje debatten i flere retninger. Til sidst tager vi også en snak om, hvad man selv kan gøre for at bevare den tropiske regnskov.

Emnet ”Regnskovens Udnyttelse” egner sig primært til elever fra 7. klasse og op. Niveauet tilpasses efter de enkelte klassetrin og deres forudgående viden om emnet, der sætter fokus på menneskets udnyttelse af den tropiske regnskov – på både godt og ondt.

Emnet kræver, at eleverne har et basalt kendskab til regnskovens klima og økologi. Det kan f.eks. anbefales at bruge materialet ”Regnskovens Udnyttelse” eller dele af det. Du kan også bruge dette emne som en overbygning på emnet ”Den Tropiske Regnskov”, hvis du tidligere har besøgt Randers Regnskov.

Det anbefales, at emnet tages op igen hjemme på skolen. Emnet er komplekst, og eleverne har ofte brug for at få snakket tingene igennem. Det kan være en god afslutning på forløbet at lade eleverne arbejde projektorienteret med nogle af problemstillingerne.

Emnet kan med fordel anvendes til at give eleverne en forståelse for at:

  • Gøre rede for eksempler på naturlige og menneskeskabte ændringer i økosystemer og deres betydning for den biologiske mangfoldighed (Biologi 8. klasse)
  • Undersøge udvalgte danske og udenlandske biotoper med henblik på at forstå økologiske sammenhænge (Biologi 8. klasse)
  • Forklare begrebet økosystem og kende til energistrømme samt udvalgte stofkredsløb i forskellige økosystemer (Biologi 9. klasse)
  • Vurdere menneskers anvendelse af naturgrundlaget i perspektivet for bæredygtig udvikling (Biologi 9. klasse)
  • Kende til opbygning og omsætning af organisk stof, stofkredsløb og energistrømme (Biologi 9. klasse)
  • Forholde sig til aktuelle miljøproblemer og deres betydning for menneskets sundhed og den omgivende natur (Biologi 9. klasse)
  • Give eksempler på, at forskellige dyrkningsmønstre er afhængige af og har indflydelse på de givne naturforhold (Geografi 8. klasse)
  • Beskrive og forholde sig til menneskers levevilkår i eget og andre samfund (Geografi 9. klasse)
  • Vurdere de miljømæssige konsekvenser af samfundenes udnyttelse af naturgrundlaget (Geografi 9.klasse)
  • Diskutere og reflektere over økologiske problemstillinger lokalt, nationalt og globalt (Samfundsfag 9./10. klasse)

Modtag vores nyhedsbrev

Vi udsender et nyhedsbrev ca. én gang om måneden, så hvis du vil holdes opdateret, udfyld felterne. Det er helt gratis :)