Planternes vilde verden

Hvad har dyr og planter til fælles? Masser!

Ligesom dyrene skal planterne kunne tilpasse sig det særlige miljø, der findes i den tropiske regnskov, for at øge deres chancer for at overleve og føre deres gener videre. De skal kunne skaffe lys og næring i et miljø, hvor kun 1-2 % af sollyset når skovbunden, og hvor selve jorden er meget næringsfattig.

De skal kunne overleve de til tider ekstreme vejrforhold samtidig med, at de skal undgå at ende i gabet på de mange planteædere, der lever her. Og klarer de skærene, skal de kæmpe med alle de andre planter om at tiltrække bestøverne, så de kan sikre næste generation.

Emnet ”Planternes Vilde Verden” egner sig til alle klassetrin - niveauet tilpasses blot efter de enkelte klassetrin og deres forudgående viden om emnet.

Man kan vælge at arbejde med materialet om planter på Randers Regnskovs hjemmeside inden besøget. Teksterne kan læses fra omkring 4. klasse. Det er også oplagt at så forskellige frø og kerner fra forskellige frugter og på den måde finde ud af, at planter har behov for både lys, vand og næring.

Efter besøget kan man f.eks. lade eleverne arbejde med hver deres plante og holde oplæg for hinanden eller lave en fælles bog. Endelig er det jo oplagt at gå ud og kigge på nogle af alle de spændende danske planter, hvis årstiden er den rette.

Emnet kan med fordel anvendes til at give eleverne en forståelse for at:

  • Kunne beskrive en plante ved rod, stængel, blad og blomst (Natur/Teknologi 2. klasse)
  • Forbinde en plantes dele med deres hovedfunktioner, herunder blomst og frøsætning (Natur/Teknologi 6. klasse)
  • Kende udvalgte dyr og planter fra andre verdensdele (Natur/Teknologi 2. klasse)

Modtag vores nyhedsbrev

Vi udsender et nyhedsbrev ca. én gang om måneden, så hvis du vil holdes opdateret, udfyld felterne. Det er helt gratis :)