Evolution

Med fokus på regnskovens dyr og planter gennemgås evolutionsprincipperne med udgangspunkt i Darwins teorier. Alle levende organismer må tilpasse sig sine omgivelser for at øge chancerne for at overleve og føre sine gener videre. Disse evolutionære tilpasninger kommer ofte til udtryk i organismens udseende, adfærd eller fysiologi – altså måden hvorpå kroppen fungerer.

Under besøget bruger vi helt konkrete eksempler fra Randers Regnskov som illustration af evolutionsteorien, og vi vil bl.a. tage en snak om, hvorfor dyrene og planterne ser ud eller opfører sig, som de gør.

Emnet ”Evolution” egner sig primært til elever fra 7. klasse og op. Niveauet tilpasses efter de enkelte klassetrin og deres forudgående viden om emnet, der sætter fokus på Charles Darwins evolutionsteori og dyrenes og planternes tilpasninger til livet i den tropiske regnskov.

Inden besøget i Skoletjenesten kan man arbejde med klassifikation af dyr og planter. Det vil lette elvernes forståelse af evolutionsteorien, hvis de har et basalt kendskab til de grundlæggende træk hos pattedyr, fugle, krybdyr osv.

Efter besøget i Regnskoven kan man repetere begreberne ved hjælp af danske arter og eksempler fra Danmark. I forbindelse med arbejdet med evolution kan man arbejde videre med genetik og forplantning, som jo også er centrale begreber.

Emnet kan med fordel anvendes til at give eleverne en forståelse for at:

  • Kende til vigtige principper for artsdannelse og livets udvikling og sammenhængen med biologisk mangfoldighed (Biologi 8.klasse)
  • Skelne imellem faktuelle spørgsmål og holdningsspørgsmål (Biologi 8.klasse)
  • Redegøre for naturvidenskabelige forklaringer på livets opståen og udvikling (Biologi 9.klasse)
  • Kende nogle vigtige trin af livets udvikling (Biologi 9.klasse)
  • Redegøre for grundlæggende forhold i arvelighed og evolution (Biologi 9.klasse)
  • Kende til hvordan biologisk viden bliver til gennem naturvidenskabelige arbejdsmetoder (Biologi 9.klasse)
  • Kende eksempler på biologisk forskning, der har udvidet menneskets erkendelse (Biologi 9. klasse)

Modtag vores nyhedsbrev

Vi udsender et nyhedsbrev ca. én gang om måneden, så hvis du vil holdes opdateret, udfyld felterne. Det er helt gratis :)