Den tropiske regnskov

Emnet ”Den Tropiske Regnskov” giver eleverne et indblik i, hvad der kendetegner en tropisk regnskov, og i livet hos de mange dyr, planter og mennesker, som lever her. Vi kommer bl.a. ind på emner som regnskovens beliggenhed, klima og økosystem og sammenholder dette med forholdene i en dansk skov. Endelig ser vi også på hvilke tilpasninger, der er sket hos de dyr og planter, der lever et liv i konstant varme og fugtighed.

Emnet ”Den Tropiske Regnskov” egner sig til alle klassetrin – niveauet tilpasses blot efter de enkelte klassetrin og deres forudgående viden om emnet, der sætter fokus på den tropiske regnskovs økosystem og de mange dyr, planter og mennesker, som lever her. Det er en fordel at have arbejdet med emnet inden besøget, men det er ikke en betingelse for at få udbytte af besøget.

Det er en fordel at have læst materialet ”Regnskoven kort fortalt” inden besøget. Det vil dog altid være en god idé at forberede eleverne på, hvad Randers Regnskov er for et sted samt tale lidt om de emner, I ønsker, der skal være fokus på. Det er i den forbindelse oplagt at bruge Randers Regnskovs hjemmeside.

På skolen kan man under arbejdet med regnskovsemnet gøre meget for at lave regnskovsstemning i klassen. Mange almindelige planter som stuebirk, en række bregner og mange af de flotte orkideer stammer oprindeligt fra regnskoven. Sørg også for et rigt udvalg af bøger om emnet.

En sammenligning mellem en dansk skov og regnskoven mht. nedbør, temperatur, lys og jordbund er oplagt. Eleverne kan selv lave de feltbiologiske undersøgelser i den danske skov og finde data fra regnskoven i bøger eller på nettet. For de ældste elever vil en række artikler om regnskovens biologi, regnskovens folk og regnskovens udnyttelse være relevante at inddrage i undervisningen.

Emnet kan med fordel anvendes til at give eleverne en forståelse for:

  • Dyrs, planters og menneskers levevilkår og indbyrdes samspil forskellige steder på jorden (Natur/Teknologi 6. klasse)
  • Fordelingen af land og hav, landskaber, klimazoner og plantebælter som regionale og globale mønstre (Natur/Teknologi 6. klasse)
  • Kende og beskrive udvalgte organismer, deres livsytringer og tilpasninger til forskellige livsbetingelser (Biologi 9. klasse)
  • Give eksempler på globale naturgeografiske mønstre, kredsløb og sammenhænge (Geografi 9. klasse)
  • Kende karakteristiske danske og udenlandske økosystemer (Biologi 9. klasse)

Modtag vores nyhedsbrev

Vi udsender et nyhedsbrev ca. én gang om måneden, så hvis du vil holdes opdateret, udfyld felterne. Det er helt gratis :)