Formidling

Randers Regnskov skal så vidt muligt vise dyr og planter i naturtro miljøer for derved at skabe interesse og forståelse for verdens regnskove og deres bevarelse. Formidlingen af regnskovens dyr og planter sker i skoletjenesten og i forbindelse med foderguidernes arbejde i kuplerne.

Randers Regnskov har en skoletjeneste der laver målrettet undervisning fra børnehaveniveau til universitetsniveau og som samarbejder med de lokale uddannelsesinstitutioner omkring undervisningens indhold.

Randers Regnskov formidler naturforståelse gennem udstilling af en alsidig samling af dyre- og plantearter i anlæg, der tilgodeser dyrenes tarv og afspejler deres naturlige miljø.

Formering

I Randers Regnskov arbejder vi med at få dyrene til at formere sig. Formering er en del af dyrenes naturlige livscyklus og hvis det lykkes at få et dyr til at formere sig giver det vigtige informationer om dyrets biologi. Formeringsarbejdet er desuden med til at forstørre eller bevare bestanden af dyrearter i zoologiske haver.

Randers Regnskov medvirker desuden til in situ bevarelse af truede dyrearter og deres levesteder. Randers Regnskov medvirker i de internationale bestræbelser på at redde dyrearter, der er truede på deres naturlige levesteder.

Forskning

Et vigtigt formål med Randers Regnskov er at forske i dyrene og planternes biologi. Forskningen kan ske i samarbejde med andre zoologiske haver, universiteter eller internationale naturorganisationer og zoo's. I Randers Regnskov er der blandt andet lavet projekter om leguanerne og gibbonaberne.

Fornøjelse

Formålet med Randers Regnskov er også, at man som gæst skal have en god og fornøjelig oplevelse. Det skal være sjovt og spændende at se op dyr og planter i Regnskoven.

Randers Regnskov støtter lokale og regionale turist- og fritidsaktiviteter.

Randers Regnskov er en kulturel institution, der gennem rekreativ og oplysende virksomhed øger den almene befolknings interesse for naturen og naturbevarelse.

Modtag vores nyhedsbrev

Vi udsender et nyhedsbrev ca. én gang om måneden, så hvis du vil holdes opdateret, udfyld felterne. Det er helt gratis :)