Bynær natur

Mindre end 500 meter fra Randers midtby findes det 119 hektar store, smukke vådområde, Vorup Enge, der grænser op til Gudenåen, og som er hjemsted for nogle af Danmarks mest særprægede arter - herunder den farvestrålende isfugl, snogen med de karakteristiske gule pletter i nakken og ikke mindst den førhen udryddelsestruede odder.

Området, der i sommerhalvåret afgræsses af gamle danske husdyrracer, blev genskab som vådområde i 2003, og siden da har Randers Regnskov arbejdet sammen med Randers Kommune og Aage V. Jensen Naturfond om formidlingen i området. I 2010 flyttede områdets tre første fritgående europæiske bisonokser ind, og siden da er flokken blevet udvidet betragteligt.

Hvordan finder jeg Vorup Enge og bisonokserne?

Er du frisk på en god gåtur i smukke omgivelser? Der er ca. 3 ½ km på gåben fra Randers Regnskov til arealet, hvor bisonokserne holder til. Når du står og kigger ind på hovedindgangen til Randers Regnskov, går du til venstre og følger stien ned ad trappen og videre langs Gudenåen, indtil du når jernbanebroen.  Kryds denne og følg herefter stien ud til bisonokserne (se kortet).

Alternativt kan du også tage bilen og parkere den ved bisonstalden, der ligger på Fuglsangsvej 26 i Randers C, eller på rastepladsen ved motorvejsafkørsel 40 (Randers C).

Download kortet som PDF, så du altid har det lige ved hånden.

Du kan besøge Vorup Enge året rundt - ganske gratis!

Rewilding i Vorup Enge

Siden 2004 har Randers Regnskov samarbejdet med Aage V. Jensen Naturfond om at gøre Vorup Enge selvforvaltende ved at genudsætte græssende dyr, der tidligere har levet i Danmark men ikke gør det længere – et koncept der kaldes rewilding.

Bisonokser plejer naturen

Den europæiske bison var tidligere en udbredt art i Europa, men sådan ser det desværre ikke ud længere. I begyndelsen af 1900-tallet var der stadig vildtlevende bestande i Bialoweza-skoven i Polen og i Kaukasus. 1. Verdenskrig gjorde en ende på den polske bestand, og den kaukasiske bestand uddøde snart efter.

Tilbage var kun 56 dyr i zoologiske haver, og fra disse dyr stammer den nuværende bestand af europæisk bison. Gennem et internationalt avlssamarbejde i zoologiske haver er antallet kommet op over 3000, og ved udsætning er det lykkedes at etablere levedygtige bestande i beskyttede områder i bl.a. Polen, Slovakiet, Rumænien, Ukraine og Rusland.

Uddøde køer i Vorup Enge

Den sortbrogede jyske malkeko blev erklæret uddød i 1999, men hvad man ikke vidste var, at der stadig fandtes nogle få individer – nogle af dem kan ses i Vorup Enge. Selvom racen har en lavere ydeevne end andre malkeracer, er både dens mælk og kød ganske velsmagende. Racen adskiller sig desuden ved at være en hårdfør og meget effektiv naturplejer, og så kan dens genetiske variation fra konventionelt kvæg være med til at sikre fremtidens fødevareressourcer.

Perspektiver for Randers Regnskov

Læs mere her

Plantegenetiske ressourcer

Senest har Ministeriet for FødevareErhverv finansieret et projekt, hvor Randers Regnskov i samarbejde med Randers Kommune og en række andre institutioner indgår i et demonstrationsprojekt, der belyser danske plantegenetiske ressourcers potentiale i miljørigtig drift af nicheprodukter. I den forbindelse etablerer Randers Kommune og Randers Regnskov i efteråret 2007 en plantning med frugttræer og buske med bær rundt om Randers Regnskov. Ved Vorup Enge etableres et mindre display med kornsorter og grøntsager.

Målet er, ved udvikling af Vorup Enge, at skabe et projekt, hvor flere delelementer skaber en stærk synergi, og samlet bidrager til bevarelsen og brandingen af de danske genressourcers potentialer i forbindelse med miljørigtig nicheproduktion af kvalitetsprodukter. Desuden udnyttes muligheden for at aktivere zoodyr, ved at anvende dem til landskabspleje.

Modtag vores nyhedsbrev

Vi udsender et nyhedsbrev ca. én gang om måneden, så hvis du vil holdes opdateret, udfyld felterne. Det er helt gratis :)