Hvad er biologisk bekæmpelse?

Brug af naturlige fjender og produkter af naturlige fjernder til forebyggelse og bekæmpelse af skadevoldere. Der findes to hovedgrupper af biologisk bekæmpelse: nyttedyr og mikrobiologisk bekæmpelse.

Nyttedyr

  • Parasitter (snyltere) – f.eks. snyltehvepsen, som lægger æg inde i skadedyret, hvor larven klækker og spiser skadedyret indefra. Efter ca. en uge vil larven forpuppe sig og en voksen hveps vil komme ud klar til at parasittere et andet skadedyr.
  • Prædatorer (rovdyr) - f.eks. mariehøns, som jager efter bytte (skadedyr) og spiser det. Også mariehønslarver spiser skadedyr.

Mikrobiologisk bekæmpelse

Svampe (Verticillium): svampesporer blandes med vand og sprøjtes direkte på skadedyr. Sporerne spirer derefter ind i skadedyret og dræber det efter kort tid.

De mest kendte skadedyr

  • Bladlus. Det er vigtigt, at man kender skadedyrets livscyklus. Vidste du f.eks. at en bladlus kan føde op til 50 unger om ugen, og ungerne er fødedygtige efter en uge. I øvrigt kan bladlus få unger uden at parre sig, en såkaldt jomfrufødsel.
  • Uldlus. Der findes tre forskellige typer af uldlus, der hver især skal bekæmpes med et specifikt nyttedyr. Derfor er det meget vigtigt at kende skadedyret, inden man begynder at bekæmpe det.
  • Skjoldlus. Dette skadedyr kan kun bekæmpes med snyltehvepse, kemisk (i form af systemiske kemikalier) eller mekanisk (fjern dem med hånden eller en lille børste). Kort efter fødslen bygger dyrene et skjold, som beskytter dem resten af livet. De er meget svære at bekæmpe med traditionelle metoder.

Forskellen mellem Randers Regnskov og et konventionelt gartneri

I Randers Regnskov er vi meget tolerante over for skadedyr. De er en del af vores natur, og vi vil ikke udrydde dem helt, men blot kontrollere bestanden. Et konventionelt gartneri har nul tolerance for skadedyr. Det et derfor meget vigtigt for dem at forebygge med mange nyttedyr, inden de får problemer med skadedyr.

Udviklingen i bekæmpelse af skadedyr i Randers Regnskov

Kun et år efter Randers Regnskov åbnede i 1996, havde vi store problemer med bladlus, skjoldlus og mellus. Vi satte nyttedyr ud hver 14. dag, og vi brugte bladglans mod skjoldlus og atamon mod svampeangreb.

I 1998 kom vores små hvidfodede myrer til Randers Regnskov som blinde passagerer i en palme, og kort efter var de overalt. Vi begyndte at sætte myrefælder ind i udstillingen. Myrefælderne består af sukkervand med borsyre i små rør med huller i, hvor kun myrerne kan komme ind. På den måde kontrollerer vi vores myrebestand, men der er stadigvæk mange myrer i udstillingen.

Myrerne forsvarer skadedyr som bladlus, skjoldlus og mellus mod prædatorer og parasitter, idet myrerne drikker skadedyrenes ekskrementer, som indeholder en del sukker. Så længe vi har myrer i Randers Regnskov, kan vi ikke bruge nyttedyr som biologisk bekæmpelse.

I dag bruger vi koldt vand (vi spuler skadedyr væk tre gang om ugen) plus Verticillium. Biologisk bekæmpelse er på denne måde tidskrævende men meget effektiv.

Biologisk bekæmpelse i dit eget hjem

Den bedste og mest miljøvenlige biologiske bekæmpelse mod bladlus, mellus og spindemider, er koldt vand. Roser kan spules kraftigt, hvor skadedyrene sidder, et par gange om dagen. Planter i vindueskarmen vil have godt af et brusebad hver anden uge, og oftere hvis der er skadedyr.

Sæbevand og bladglans er også effektivt! Det er værd at prøve, hvis vandet ikke virker mod f.eks. skjoldlus.

Modtag vores nyhedsbrev

Vi udsender et nyhedsbrev ca. én gang om måneden, så hvis du vil holdes opdateret, udfyld felterne. Det er helt gratis :)