Skoletjenestepriser

OBS! Alt er optaget i resten af dette skoleår

Der er desværre ikke flere tider tilbage i Skoletjenesten inden skolernes sommerferie 2014. Vi henviser til det nye skoleår, hvor der stadig er ledige tider.

Trompeterfugl

Skoletjenestepriser

Undervisning (ca. 1½-2 timer)

  • Kr. 60 pr. elev
  • Op til to lærere gratis pr. klasse
  • Prisen er gældende for børnehaver, grundskoler, ungdomsuddannelser og lærerseminarier

Introduktion (ca. 15 minutter)

  • Kr. 60 pr. elev
  • Op til to lærere gratis pr. klasse
  • Prisen er gældende for børnehaver, grundskoler, ungdomsuddannelser og lærerseminarier

Specialtilbud for de helt små

Børn i børnehaver, vuggestuer og hos dagplejere kan komme i Randers Regnskov for kr. 40 pr. barn (0-2 år gratis) og kr. 80 for voksne.

Kejserskorpion

Skolesæsonkort

Med et skolesæsonkort har eleverne fri adgang til Randers Regnskov i hele 2014 – både privat og i Skoletjenestesammenhæng. Sæsonkortet er personligt for den elev, det er købt til, og det skal derfor underskrives med elevens navn, adresse og alder, inden eleven forlader Randers Regnskov.

Et skolesæsonkort koster kr. 80,- pr. elev.

Vi gør opmærksom på, at ved fremsendelse af faktura via EAN nr. pålægges et gebyr på kr. 30.

Er I flere end 25 elever?

Af praktiske grunde kan der som udgangspunkt højst være 25 elever pr. underviser. Er der flere elever, deles klassen op i to hold. Du kan så vælge at købe en ekstra underviser til kr. 650, så de to hold undervises samtidigt, eller du kan lade det ene hold vente, mens det andet undervises.

Sortpigget tudse