Vorup Enge

Udover over det smukke engområde Vorup Enge, der grænser op til Randers Regnskov.

Vorup Enge

Mindre end 500 meter fra Randers midtby findes det 119 hektar store, smukke vådområde, Vorup Enge, der grænser op til Gudenåen, og som er hjemsted for nogle af Danmarks mest særprægede arter - herunder den farvestrålende isfugl, snogen med de karakteristiske gule pletter i nakken og ikke mindst den førhen udryddelsestruede odder.

Området, der i sommerhalvåret afgræsses af gamle danske husdyrracer, blev genskab som vådområde i 2003, og siden da har Randers Regnskov arbejdet sammen med Amt, Kommune og Aage V. Jensens Fonde om formidlingen i området. I 2010 flyttede områdets tre første fritgående europæiske bisonokser, og i maj 2012 gjorde yderligere fem artsfæller dem selskab. I modsætning til sommergræsserne kan bisonokserne opleves året rundt.

Dansk landraceged
Europæisk bison

Mange paralleller

Det kan lyde mærkeligt, at en tropisk zoo som Randers Regnskov beskæftiger sig med dansk natur, men for Randers Regnskov er det vigtigt at være med til at bevare såvel tropisk som dansk natur. Vorup Enge projektet er således oplagt, da Gudenåen og Vorup Enge ligger lige i nærheden af Randers Regnskov. Desuden er der mange paralleller mellem dansk og tropisk natur. Det giver mening at sammenligne Amazonas med Gudenåen og den asiatiske odder med den danske odder.

Sortbroget jysk malkekvæg