Randers Regnskovs Naturfond

Naturbevarelse er én af Randers Regnskovs vigtigste mærkesager. I 2010 blev Randers Regnskovs Naturfond derfor oprettet med det formål at styrke indsatsen for at bevare truede dyre- og plantearter samt hele økosystemer, både lokalt og globalt. Randers Regnskovs Naturfond yder økonomisk støtte til følgende projekter:

  • Opkøb og beskyttelse af regnskov i Bigai, Ecuador
  • EAZAs årlige kampagner for truede dyr
  • Støtte til studerende der har relevans for biodiversitet 

Desuden har Randers Regnskov et stærkt engagement i drift og formidling af vådområdet Vorup Enge, herunder Danmarks første genudsatte individer af europæisk bison.

Naturfondens midler går ubeskåret til naturbevarelse, da alle udgifter til administration afholdes af Randers Regnskov.

Ansøgninger til Randers Regnskovs Naturfond

Der kan endnu ikke foretages ansøgninger til Naturfonden. Når dette bliver muligt, vil beskrivelser af kriterier til ansøgninger fremgå af denne side.

Vil du gøre en forskel?

Så kan du støtte Randers Regnskovs Naturfonds arbejde og få et certifikat som bevis på din støtte.

Køb et regnskovscertifikat her!

Alle beløb er velkomne!

Husk at dit bidrag kan trækkes fra i skat. Hvis du ønsker at vi skal indberette dit bidrag til Skat skal du oplyse dit CPR. nummer eller din virksomheds CVR. nummer i en mail til ao@remove-meregnskoven.dk. Mailen mærkes ”Naturfond”.

Du kan også indbetale et beløb til Sydbank på konto: 7116-0001160321 eller via MobilePay/Swipp på 25591691. Alle beløb er velkomne, og indbetales der 350 kr. eller derover, udsteder vi et certifikat som bevis på støtten.

Navn og adresse på den person certifikatet skal udstedes til mailes til ao@regnskoven.dk. Mailen mærkes ”Naturfond”.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer er du meget velkommen til at kontakte biolog Asser Øllgaard, på ao@remove-meregnskoven.dk eller tlf. 25591612.

Familie fra Verde Sumaco stammen i Ecuador.

Retningslinier for Randers Regnskovs Naturfond

Randers Regnskovs Naturfond er oprettet under Randers Regnskov den 1. januar 2010 og er en del af Fonden for Randers Regnskov.

Naturfondens formål er at bidrage til bevarelse af dyre- og plantearter, der er truede på deres naturlige levesteder samt insitu bevarelse af hele økosystemer.

Naturfonden får midler fra Randers Regnskov, der som udgangspunkt afsætter 1 krone pr. betalende gæst. Det endelige støttebeløb fra Randers Regnskov meddeles i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet for Fonden for Randers Regnskov.

Naturfonden kan modtage donationer og kan foretage indsamlinger i Randers Regnskov til naturbevarelsesprojekter. Midlerne herfra tilgår fonden til uddeling efter indsamlingsformålet. Uddeling sker som hovedregel én gang årligt i april måned. Der kan ekstraordinært ske uddelinger på andre tidspunkter.

Ansøgninger til Naturfonden kan ske efter forudgående opslag på Randers Regnskovs hjemmeside www.regnskoven.dk/naturbevarelse/naturfond  og efter de retningslinjer, der fremgår på hjemmesiden. Modtagere af støtte vil modtage personligt brev, og der vil være opslag på Randers Regnskovs hjemmeside. Information om afslag meddeles ikke.

Uddelingsrammerne for Randers Regnskovs Naturfond foretages én gang årligt af Bestyrelsesformanden, Direktøren samt den ledende zoolog i Randers Regnskov.

Naturfondens regnskabsår er sammenfaldende med Fonden for Randers Regnskov. Bestyrelsen udarbejder regnskab over Naturfondens indtægter og udgifter.

Modtag vores nyhedsbrev

Vi udsender et nyhedsbrev ca. én gang om måneden, så hvis du vil holdes opdateret, udfyld felterne. Det er helt gratis :)