Søndag

Søndag

10:30Fodring af søkøer i Sydamerika
11:30Fodring af næsebjørne i Sydamerika
12:30Fremvisning af tropiske dyr på templet i Sydamerika
13:00Fodring af røde piratfisk i Sydamerika
13:30Fodring af rovfisk i søkobassinet i Sydamerika
14:30Fodring af gibbonaber i Asien
15:30Fremvisning af tropiske dyr på templet i Sydamerika