Sydamerikakuplens størrelse

Sydamerikakuplen er den nyeste af de tre kupler. Den stod færdig i foråret 2003, og er på 2000 m2. Det vil sige, at den er næsten dobbelt så stor som de to andre kupler tilsammen. Afrika- og Asienkuplen er på henholdsvis 500 og 700 m2.

Diameter, højde og rumfang

Kuplen er 50 m i diameter og 23,6 m høj. Selve kuplen - altså uden kuppelringen, som taget hviler på - er på 19.339 m3. Det giver en overflade på 2.827 m2, hvilket svarer til 3½ håndboldbaner. Det totale volumen af kuplen og kuppel-ringen er på 31.119 m3. Det svarer til indholdet af 1.037 skibscontainere på 6 m. Hvis skibscontainerne stod på en lang række ville de fylde mere end 6 km.

Byggematerialer

Der er brugt 2400 m3 beton og 250 tons armeringsjern til bygning af domelring og betondæk i kuplen. Derudover er der bygget 2000 m2 klipper.

Højeste punkt

Det højeste punkt som publikum har adgang til er et plateau i 9 meters højde, hvis man måler fra niveauet på parkeringspladsen udenfor kuplen. Det er hele 11 meter højere end det laveste punkt i den Sydamerikakuplen, der er et stort regnskovsbassin med søkøer og piratfisk. Et vandfald udspringer desuden i 15 meters højde, men her har publikum ikke adgang.

Sydamerikakuplen under opførelse.

Sydamerikakuplen og mellembygningen med bl.a. café, butik og kontorer har kostet ca. 60 millioner kr.

Sydamerikakuplen indviedes i 2003. Fra venstre: HH Prinsesse Alexandra, Direktør Henrik Herold og en kalkungrib.